Předoperační vyšetření je nabízeno všem majitelům pacientů, kteří se mají podrobit z nejrůznějšího důvodu nějakému zákroku, jenž se neobejde bez narkózy. Je to opatření, které má minimalizovat komplikace spojené s každou narkózou na minimum.

Sestává se z:

  • klinického vyšetření
  • odběru krve k biochemickému vyšetření
  • vyšetření na EKG přístroji

Tímto rychlým a jednoduchým způsobem si ošetřující lékař udělá přehled o fungování důležitých orgánů, především jater, ledvin, srdce a dalších. Podle výsledků tohoto předoperačního vyšetření se poté volí operační strategie, typ narkózy i samotného chirurgického výkonu s ohledem na jeho časovou a technickou náročnost.

U pacientů s jakýmkoli zdravotním problémem v anamnéze provádíme předoperační vyšetření automaticky. Jeho provedení však doporučujeme vždy, obzvlášť pak u geriatrických pacientů.