Jak se postarat o poraněného živočicha?

Ve zkratce:

1Jak poznáte, že volně žijící zvíře není v pořádku?
Velmi jednoduše tím, že ztrácí schopnost své nejpřirozenější reakce, a tou je útěk před člověkem.
2Jak zvíře odchytit?
Při odchytu zvířete dbejte zvýšené opatrnosti, neboť zvířata sice nemohou utéci, ale další obranné reakce (jako např. kousání a škrábání) mohou ovládat velmi dobře. Přes zvíře můžeme přehodit kus látky. Ptáci se nejlépe drží za nohy.
3Co s odchyceným zvířetem dělat?
Laikům nedoporučujeme zkoumat, jaká zranění odchycený živočich má. To bychom měli nechat na odbornících. Pomoc by se měla omezit pouze na dopravu k veterináři či do záchranné stanice. Zvíře by nemělo být v zimě ani v přílišném horky a mělo by mít dostatečný přístup vzduchu. Zvířeti nedávejte vodu ani potravu, pakliže transport do stanice nepotrvá déle než jeden den.
4Jak zvíře přepravovat?
Drobné savce je vhodné umístit do nepříliš velké pevné přenosky ze dřeva, někdy postačí i papírová krabice. Drobné ptáky je pak nejvhodnější umístit do prodyšných textilních pytlíků. Dravce je dobré umístit do dostatečně velké uzaviratelné přepravky, krabice nebo klece.
5Kam zvíře doručit?
Pro zvíře samotné bude nejlepší, pokud jej doručíte přímo do některé ze záchranných stanic, jelikož tak se mu dostane pomoci nejrychleji. Pokud jste ovšem v časové tísni, můžete zvíře předat na kterékoliv veterinární klinice.
6Co se se zvířetem stane?
Vámi zachráněnému živočichovi bude v prvé řadě poskytnuta profesionální veterinární péče. Následně zvíře podstoupí rekonvalescenci v uzavřených prostorách záchranné stanice. Pakliže je zvíře vyléčeno bez vážných zdravotních následků, bude následně vypuštěno zpět do volné přírody. V případě doživotního handicapu, který vypuštění zpět do přírody neumožňuje, bude zvíře ponecháno na záchrané stanici.
animal-animal-world-close-up-356173

Jak se postarat o ježka

Ježci

animal-bird-dawn-442545

Jak se postarat např. o labuť

Velcí ptáci

avian-baby-bird-161571

Jak se postarat o ptáky

Ptačí mláďata

buzzard-2550067_1920

Jak se postarat o dravce

Dravci

fawn-597558_1920

Jak se postarat o kolouchy a zajíce

Mláďata savců

bat-230301_1920

Jak se postarat o netopýra

Netopýři

Kontakty na záchranné stanice