V současné době provozujeme dvě veterinární kliniky. Naše hlavní pracoviště se nachází v Jičíně v Barákově ulici. Druhá, sice menší, ale přesto plnohodnotně vybavená klinika, se nachází na Dukelském náměstí v Nové Pace. Na obou klinikách je pro vás k dispozici čekárna s recepcí a prodejnou chovetelských potřeb. Hlavní prioritou je však samozřejmě kvalitní odborná péče o pacienty, k čemuž slouží ordinace, diagnostický sál a operační sál. Obě naše kliniky disponují velmi moderním vybavením a rozsáhlou škálou diagnostických přístrojů. V kombinace s vynikajícími odbornými znalostmi našeho personálu jsme tak schopni řešit erudovaně veškerá onemocnění u psů, koček, drobných hlodavců, exotických ptáků a dalších malých zvířat. Kromě toho však v některých oborech nabízíme svým klientům nadstandardní služby, jež jsou i důvodem, proč své pacienty na naše pracoviště zasílají i ostatní veterinární pracoviště v regionu.

Diagnostické vybavení

Jičín

 • Digitální rentgen s vysokým rozlišením
 • Diagnostický ultrazvuk s barevným dopplerem
 • Flexibilní endoskop a rhinoskop
 • Bronchoskop
 • Specializované diagnostické EKG
 • Moderní biochemický analyzátor moči a trusu

Nová Paka

 • Rentgen s vysokým rozlišením
 • Diagnostický ultrazvuk
 • Flexibilní endoskop a rhinoskop
 • Bronchoskop
 • Specializované diagnostické EKG
 • Laboratorní biochemický analyzátor

Chirurgické vybavení

Jičín

 • Plně vybavený sterilní operační sál
 • Dýchací anesteziologický přístroj s monitorováním životních funkcí
 • Vyvíječ kyslíku s dýchací maskou
 • Harmonický ultrazvukový skalpel
 • Specializované vybavení pro složité ortopedické operace

Nová Paka

 • Plně vybavený sterilní operační sál
 • Anesteziologický přístroj s monitorováním životních funkcí
 • Elektroskalpel
 • Plnohodnotné vybavení pro běžné chirurgické zákroky

Náš personál

Bc. Klára Podzimková DiS.

veterinární technik


MVDr. Vladimír Šoltys

veterinární lékař


MVDr. Petr Holda

veterinární lékař


MVDr. Lenka Strýhalová

veterinární lékařka


Historie kliniky

Naše privátní veterinární pracoviště se osamostatnilo jako řada dalších již v roce 1991. Po rozdělení Státní veterinární služby vznikla jednak veterinárně-hygienická část jako dozorčí orgán nad potravinářskou prvovýrobou a nákazovou situací, jež zůstala dále státním zařízením. Na druhé straně vznikla řada soukromých praxí, věnujících se preventivní a léčebné činnosti. Podobně jako kdysi postihla naše zemědělce direktivní kolektivizace, postihla veterinární praxe z moci úřední privatizace. Nutno podotknout, že na rozdíl od té první, ku prospěchu věci.

Veterinárním lékařům, věnujícím se praxi, umožnil tento krok velmi rychlý rozvoj nejen materiálního vybavení svých pracovišť, ale též investice do svého vzdělání a rozšiřování svých vědomostí.

Dne 1.července 1991 tehdejší veterinární ošetřovna sestávala pouze z jedné místnosti, ve které stál jeden psací stůl, židle, jeden vyšetřovací stůl a prázdná skříň na léky. Na jedné z jejích poliček ležel skalpel, pinzeta a emaskulátor. Další vybavení zde nebylo. O půl roku později byla ordinace rozšířena o další místnost, jež byla přizpůsobena provozu rentgenového pracoviště. V té době na našem pracovišti ordinovali již dva veterinární lékaři a jeden technik. Přibyl zubní ultrazvuk, chirurgický elektrokauter. Na okrese Jičín se opět po mnoha letech začaly provádět takové operace jako nitrodřeňové fixace zlomenin, operace střev, konečníku, močového měchýře apod. V roce 1995 se přístrojové vybavení rozrostlo o zubní vrtačku a zubní a kostní frézu, čímž bylo možné provádět kvalitní ošetření zubů a začít se složitějšími kloubními operacemi, jako např. náhrada kolenních vazů a korekce vrozených vad kolenní čéšky.

Velkým přínosem pro naše pracoviště bylo v r. 1998 pořízení diagnostického ultrazvukového přístroje pro vyšetřování měkkých tkání, což umožnilo daleko včasnější zjištění mnohých potíží a jejich řešení. Vzrůstající počet pacientů si vyžádal taktéž počítačové vybavení naší ošetřovny. A protože i naši pacienti za těch několik let stárnuli, bylo logickým krokem pořízení počítačového EKG, jež umožňuje mnoha z nich prožívat svůj často pokročilý věk daleko déle a příjemněji. Od roku 2000 jsme vybaveni endoskopickým flexibilním přístrojem, jenž umožňuje vyšetření trávicího traktu jak gastroskopií, tak kolonoskopií. Zatím posledními důležitými přístroji našeho pracoviště jsou biochemický analyzátor pro okamžité vyšetření krve v naléhavých případech a anesteziologický dýchací přístroj s generátorem kyslíku pro kvalitnější a bezpečnější narkózu u operovaných pacientů včetně sledování základních životních funkcí během narkózy.

V říjnu 2007 potkal naši veterinární kliniku další historický zlom. Veškeré vybavení kliniky byl za plného a nepřerušeného provozu přestěhován do nových, podstatně kvalitnějších prostor v Barákově ulici v Jičíně, čímž jsme opět pokročili v kvalitě poskytované veterinární péče. Prostory kliniky byly rozšířeny o čekárnu a recepci s prodejnou chovatelských potřeb a krmiv. Do přístrojového vybavení přibyl ultrazvuk s barevným Dopplerem, digitální rentgen, infuzní pumpa, nový mikroskop a chirurgické přístroje. V ortopedii začalo naše pracoviště jako jedno z prvních v ČR používat titanové implantáty metodou TTA pro řešení traumat křížových kolenních vazů.

Na podzim roku 2010 jsme naši kliniku rozšířili o další pracoviště v Nové Pace, kde našim klientům poskytujeme téměř obdobné služby, jako na jičínském pracovišti. Ordinace v Nové Pace je vybavena rentgenem, sonografickým přístrojem, anesteziologickým a monitorovacím přístrojem, biochemickým analyzátorem, zubním ultrazvukem. Je zde operační sál pro provádění lehkých až středně těžkých chirurgických zákroků.