Výhřez meziobratlové ploténky

K tomuto neurologickému problému jsou dispoziční některá malá plemena, především jezevčíci. Postihuje však řadu dalších plemen. Podstatou onemocnění je výhřez meziobratlové do míšního kanálu. Tím dojde k traumatickému stlačení míchy, jejímu nedokrvení, otoku a rychlému zhoršování stavu míchy. Velmi rychle nastupují v postiženém místě nevratné změny, které mohou vést k úplnému ochrnutí pacienta. Je vždy velmi důležité pečlivé neurologické vyšetření pacienta, aby bylo možné rozhodnout, jakou léčbu zvolit. V případě  úplné parézy pánevních končetin, ale zachovalých tzv. hlubokých míšních reflexů je pak indikována hemilaminektomie, což znamená chirurgické odstranění kostní tkáně obratle v místě postižení a uvolnění tlaku (dekomprese) působící na míchu.

Zákroku předchází pečlivé specielní RTG vyšetření míchy tzv. kontrastní myelografie pro detekci přesného místa výhřezu ploténky. Při chirurgickém zákroku samotném se odstraní část kostní hmoty obratle nebo i obratlů, pronikne se do míšního kanálu a odstraní se vyhřezlá ploténka, jež utlačuje míchu. Jedná se o velmi náročný zákrok, při němž se nesmí poškodit křehká tkáň míchy.

V současné době již máme mnoho terapeutických možností, jak řešit i komplikované zdravotní problémy u psů. V mnoha případech je rozhodujícím faktorem úspěšné léčby včasná návštěva specializovaného pracoviště, které rozpozná daný problém a navrhne nejvhodnější řešení.