Principy magnetoterapie

Elektromagnetické pole příslušných fyzikálních parametrů vykazuje silnou biologickou účinnost. Pro fyzikální terapii se využívá především tzv. nízkofrekvenční magnetické pole o frekvenci 100 až 150 Hz. V buňkách a roztocích tkání jsou obsaženy ionty, které jsou ovlivňovány elektromagnetickým polem. Dochází následně ke změnám povrchových potenciálů biologických membrán, mění se jejich propustnost a tím i transport biologicky aktivních látek do buněk a do okolních tkání. Dochází ke změnám aktivity některých enzymů a biochemických pochodů.

Účinek magnetoterapie na tkáně je založen na schopnosti zintenzivnění prokrvení (vazodilatační účinek), uvolnění svalového napětí (myoralaxační účinek), zintenzivnění látkové výměny ve tkáních (metabolické procesy), protibolestivý (analgetický) efekt a tlumení otoků.

Využití ve veterinární medicíně

I humánní medicíně není ještě zcela známa celá šíře terapeutického využití magnetoterapie. V oblasti veterinární, kde využití této metody je teprve v počátcích, to platí dvojnásob. Jednoznačný přínos již dnes doznává magnetoterapie v ortopedii a neurologii. Rekonvalescence po traumatech kloubů, svalů a nervů jednoznačně zkracuje dobu přetrvávání bolestí a tím i klinických příznaků. Ať již se jedná o fraktury v dlaze, osteosyntézynáhrady vazůoperace páteře po výhřezu ploténky.

Magnetoterapii na naší klinice využíváme také v pooperační péči u operací měkkých tkání. Především k urychlení hojení po operacích žaludku a střev, ale také močové trubice a močového měchýře.

Podobné účinky má magnetoterapie při hojení kožních ran nebo poranění sliznic. Ve všech případech se díky výše zmíněným fyzikálním účinkům na tkáně zintenzivňují hojivé procesy.

Přístrojové vybavení

Na našem pracovišti používáme moderní dvouvýstupové přístroje Biomag  vyvinuté pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii (www.biomag.cz). Využívají magnetického pole v rozsahu frekvencí 1 – 25 Hz pro běžné použití a 1 – 81 Hz pro speciální použití. Kromě standardně navolených terapeutických programů umožňují přístroje Biomag individuální nastavení parametrů (intenzita magnetického pole, řízené rozmítání, tvarem pulzu, časem aplikace), což umožňuje tvorbu vlastních programů. Široký výběr aplikátorů určených speciálně pro veterinární použití dovoluje aplikaci léčby prakticky u všech druhů veterinárních pacientů.