Kastrace u psů i koček, ale i dalších domácích zvířat, je zcela rutinním zákrokem s minimem možných komplikací a mnoha výhodami nejen pro majitele, ale i pro samotné zvíře.

Jednoznačné přínosy kastrace:

  • Zabránění nežádoucí gravidity fen a koček
  • Zabránění toulání psů a kocourů.
  • Především u fen prevence závažných gynekologických problémů ve vyšším věku, kdy chirurgické řešení může být značně rizikové.
  • Prevence nádorových onemocnění mléčné žlázy u fen a prostaty u psů.
  • U koček a kocourů v neposlední řadě snížení frekvence kontaktů s polodivokou populací koček, jež je nejvýznamnějším rezervoárem infekčních a parazitárních onemocnění.

Souhlas s kastrací je pouze projevem přijetí zodpovědnosti za svoje vlastní konání, kterým jsme do života psů a koček zasáhli jejich domestikací.

Na tomto místě je vhodné zmínit se též o podávání hormonálních preparátů zabraňujících nástupu říje u fen a koček. Lze je aplikovat v injekční nebo tabletové formě. Neměli bychom je však podávat dlouhodobě, neboť ani jednorázová aplikace není bez rizika. V žádném případě těmito preparáty nelze nahradit kastraci.

Kastrace – ano či ne? Mýty uvedeny na pravou míru

Kastrace je chirurgický zákrok, při kterém jsou odstraňovány pohlavní orgány a tím je trvale zajištěna nemožnost daného jedince rozmnožovat se. Provádí se u samců i samic. Tento zákrok je jedním z nejdéle známých chirurgických operací. Prováděl se ve starých kulturách již před tisíciletími. Možná právě proto je opředen tolika mýty a pověrami. Nejčastějšími argumenty majitelů fen i psů, koček i kocourů proti kastraci jsou následující.

Je to proti přírodě

Na tento argument se přímo nabízí otázka, kterou vlastně přírodu má dotyčný na mysli. Pokud pes sdílí s člověkem pod jednou střechou několik tisíc, možná několik desítek tisíc let, je nepochybně vystaven týmž civilizačním faktorům, jako jeho ochránce a pán. V přírodě by většina psů chovaných člověkem dříve či později zahynula. Kde tedy potom je ona příroda?

Tloustnou

Vlivem změněných hormonálních poměrů v těle kastrovaných zvířat dochází ve zvýšené míře k zadržování tekutin v organismu a ke zvyšování tělesné hmotnosti. Záleží však pouze na chovateli, zda přiměřeným pohybem a krmnou dávkou zabrání nadměrnému tloustnutí či nikoliv.

Jsou líní a nehlídají

Tento argument se týká především samců, kocourů a psů. Kastrovaným kocourům se vyčítá malá snaha při odchytu drobných hlodavců, psům pak nedůslednost ve střežení jim svěřených majetků. Pokud zákrok není proveden na nedospělém zvířeti, obvykle jsou tyto obavy liché.

Poruchy močení

O této asi nejreálnější komplikaci po kastraci ví paradoxně nejméně chovatelů. Problém se objevuje obzvlášť u fen. Velmi malé procento z nich reaguje na pokles hladiny pohlavních hormonů pomočováním. V současné době se tato komplikace dá řešit podáváním hormonálních tablet.

Trochu jinak se projevuje tento problém u kocourů, kde malé procento z nich naopak močit přestane úplně. Jedná se o naléhavý stav, při němž dochází k ucpání močové trubice a zamezení odtoku moči. Tento stav musí řešit veterinární lékař. Postihnout může ovšem i kocoury nekastrované.