Obr.2 ( EGG 7) – EKG záznam u pacienta s dilatačni kardiomyopatií a srdečním selháním NYHA III. Komplexy QRS deformované, fibrilace síní je proto patrná pouze ve svodu V1 (C1).

Obr.2 ( EGG 7) – EKG záznam u pacienta s dilatačni kardiomyopatií a srdečním selháním NYHA III. Komplexy QRS deformované, fibrilace síní je proto patrná pouze ve svodu V1 (C1).