Obr.1 ( EKG 1) – Fibrilace síní patrná ve všech svodech.

Obr.1 ( EKG 1) – Fibrilace síní patrná ve všech svodech.