V současné době je veterinární dermatologie na velmi vysoké úrovni. Jsou popsána mnohá onemocnění, na jejichž léčbu nepostačí pouze nějaká “zázračná” mastička nebo roztok. Kůže je často pouhé zrcadlo těla a je nutné vyléčit celkové onemocnění, jež je kožními příznaky doprovázeno.

Cesta k diagnóze příčiny kožních potíží bývá často velmi zdlouhavá a vyžaduje od chovatele – majitele pacienta velkou trpělivost a také určité finanční výdaje. Je ovšem vždy na dohodě majitele a veterinárního lékaře, aby vynaložené prostředky byly využity účelně a co nejefektivněji.

Velmi důležitou součástí vyšetření dermatologického pacienta je tzv. anamnéza. Je to velmi podrobné a pečlivé vyzpovídání chovatele veterinárním lékařem. Mnoho pracovišť si na tento rozhovor svého klienta připraví předtištěným formulářem, což je dobré i z toho důvodu, že chovatel si na mnoho otázek odpovídá v klidu doma a ke svému veterináři jde na takový rozhovor připraven. Již z těchto otázek je možné usoudit na další postup.

V dermatologii je repertoár dalších vyšetření dosti široký:

  • klinické vyšetření
  • cytologické vyšetření
  • bakteriologické vyšetření
  • parazitologické vyšetření
  • mykologické vyšetření
  • histologické vyšetření
  • vyšetření krve (biochemické, hematologické, hladiny hormonů, apod.)
  • alergické testy
  • další dermatologická vyšetření

Pokud by se měly u jednoho pacienta provést všechna tato vyšetření, náklady by dosáhly několikatisícových hodnot. Na našem pracovišti se nám osvědčila u složitějších případů jako nejvíce benefiční kombinace dvou vyšetření – histologické vyšetření (tzv. kožní biopsie) a vyšetření krve (samozřejmě po anamnéze a pečlivém klinickém vyšetření). Teprve pokud nedostaneme z těchto výsledků jednoznačnou odpověď, přistupujeme k dalším.

 

 

Alergické testy. Na pečlivě vyholenou kůži vyšetřovaného pacienta se označí body aplikace jednotlivých alergenů. Za 20 min. po aplikaci se odečítá výsledek tohoto vyšetření.