Péče majitele o psa s kloubními potížemi je velmi důležitou součástí terapie ať konzervativní nebo chirurgické a v některých případech je prakticky jedinou a hlavní metodou léčby a to zejména z finančních důvodů. Smyslem je ulevit zvířeti od bolesti a zachovat funkčnost kloubů.

Klouby jsou funkčně velmi důležité součásti kosterní soustavy. Je to pohyblivé spojení mezi dvěma kostmi, jejichž vzájemné konce jsou kryté chrupavkou,mezi nimi je dutina vyplněná kloubní tekutinou (synovií). Celý kloub je obalen vazivovým (kloubním) pouzdrem a doplněn silnými vazy zaručující stabilitu.

Složitá stavba a funkce, kterou klouby mají, je přímo předurčuje k častým problémům a ve veterinární praxi se s tímto setkáváme prakticky denně. Záněty, degenerativní procesy, úrazy, vrozené vady – to vše znamená velkou bolestivost a omezení pohyblivosti pacientů. V některých případech jsou to změny nevratné, nevyléčitelné a jen dobrou spoluprací majitele s ošetřujícím lékařem lze alespoň částečně docílit jakési spokojenosti pacienta.

Jedním z nejčastějších a nejznámějších ortopedických onemocnění je dysplazie kyčelních kloubů, ale se stejnými problémy se potýkáme prakticky na všech kloubech v těle a samozřejmě nesmíme zapomenout se zmínit o páteři a její meziobratlová spojení.

Klinické projevy jsou různé v závislosti na druhu a stupni poškození – bolestivost, neochota k pohybu, kulhání, abnormální pohyb nebo postoj, obtížné vstávání, svalová atrofie apod.

Ve všech případech je velmi důležitá péče a opatření prováděná majitelem zvířete a na něm nejvíce záleží zda terapie bude více či méně úspěšná. V čem tedy můžete pomoci?

Redukce tělesné hmotnosti

Snížením hmotnosti můžeme významně redukovat problémy spojené s nemocemi kloubů a to nejen u obézních jedinců. Dieta vedoucí ke snížení tělesné hmotnosti, může kladně ovlivňovat potřebu medikace nebo chirurgického zákroku. Docílit toho je možné hlavně úpravou krmné dávky tak, aby docházelo k úbytku tukové vrstvy při zachování svaloviny. Vždy je nutné toto konzultovat s veterinárním lékařem. Zvýšení energetického výdeje pohybem je u ortopedických pacientů prakticky nemožné, nebo jen velmi omezené.

Protizánětlivé léky a nutriční doplňky

Touto formou terapie snižujeme hlavně bolestivost a omezeně příznivě působíme na hybnost kloubů. Patří sem hlavně tzv. nesteroidní antiflogistika a různá chondroprotektiva, která v současnosti doslova zaplavila trh. Nejčastěji je to směs různých proteinů, mukopolysacharidů, aminokyselin, minerálních látek, vitamínů a enzymů. Je nutná velmi pečlivá volba po konzultaci s lékařem.

Rehabilitace

Správné cvičení pro posílení svalů kolem kloubů může snížit jejich zatížení a pomoci tak eliminovat bolest.Cvičení by mělo zahrnovat plavání, kontrolovanou chůzi a cviky na posílení svaloviny. Naopak je nutné se vyvarovat prudkých pohybů, skákání, hrám s jinými psy apod.

Hydroterapie je velmi významnou součástí léčby, jenž umožňuje zvýšit sílu svalů a rozsah hybnosti kloubů s minimálním rizikem poškození. V teplé vodě se sníží ztuhlost kloubů, snižuje se bolestivost a pes snese větší zátěž. Můžeme provádět jednak pasivní cvičení a protahování nebo přímo plavání. Nadnášení těla vodou dovoluje pohyb i tam kde je plné zatížení končetiny kontraindikováno.

Pasivní rehabilitace nám umožňuje procvičit kloub zvyšovat jeho hybnost a zlepšovat výživu poškozené chrupavky. Nezabráníme tím úbytku svalové hmoty ani nezvýšíme pevnost svalů.

Aktivním cvičením se snažíme docílit alespoň částečně původní pohyblivosti pacienta. Je velmi důležité správně odhadnout zátěž a způsob kterým aktivní cvičení provádíme. Na začátku je to například prosté přenášení váhy, v další fázi pomalá chůze na vodítku, chůze do schodů ze schodů, cviky sedni-lehni-vstaň a jiné dle druhu a rozsahu poškození.