Je třeba zdůraznit, že kromě diety je velmi důležitá i celková péče o pacienta. Velmi důležité je zajistit pro pacienta pokud možno konstantní podmínky chovu, pravidelný denní režim, stálé umístění, pravidelná doba, kvalita a kvantita krmné dávky. Jakýkoliv stress a další choroby zhoršují průběh cukrovky u pacienta a mnohdy vyžadují úpravu dávky inzulínu.

Dávkování krmiva je nutné přesně odvažovat na vahách, ať už sestavujeme krmnou dávku sami, nebo používáme komerční diety. Obecné schéma při sestavování diabetické diety se řídí tělesnou hmotností pacienta – 75 kcal/kg živé hmotnosti u malých psů a 55 kcal/kg u velkých plemen. Představa, že diabetická dieta neobsahuje cukry není správná. Menší podíl cukrů (především ve formě polysacharidů) je žádoucí při náhle působících účincích insulinu. Při přípravě domácí krmné dávky se doporučuje podávat 2/3 masa a 1/3 krmiva s obsahem glycidů a vlákniny, např. rýže a zeleniny. Vláknina by měla tvořit 10 až 15 % krmné dávky. U pacientů s cukrovkou je podstatně vhodnější, avšak finančně poněkud náročnější, použití komerčních diet, jako např. Hill´s Prescription Diet r/d nebo w/d, Canine High Fiber Diet (Waltham). U obézních pacientů lze doporučit redukci hmotnosti s odpovídající korekcí dávky insulinu. Nadměrný pohyb sice snižuje potřebu insulinu, avšak není příliš žádoucí, neboť zvyšuje hlad a tím nepřímo ovlivňuje energetický metabolismus pacienta.