Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Za neočipovaného psa hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Prozatím jediným nejspolehlivějším způsobem označování živočichů je čipování. Jedná se o podkožní aplikaci skleněné kapsle o rozměrech zhruba 1 x 10 mm, v níž je dvanáctimístný číselný kód, jež se dá odečítat speciálními čtecími zařízeními. Výhody takovéhoto označení a evidence jsou zřejmé. V případě zatoulání zvířete je velmi jednoduché dohledat jeho majitele, pakliže si čip nechal i zaregistrovat v některém z online veřejných registrů. Takovéto opatření bude sice majitele jednorázově něco málo stát (v řádu několika set korun), avšak věříme, že drtivá většina lidí toto opatření přijme s vědomím, že to dělají pro dobro mnoha dnes stále ještě trpících zvířat.

Jak čipování probíhá:

Celá procedura jak implantace čipu, tak čtení čipů je velmi jednoduchá.

1
Nejprve neočipovaného pejska zkontrolujeme čtečkou, zda v sobě náhodou již nějaký čip nemá.

2
 Čtečkou rovněž oskenujeme balení s aplikátorem čímž zjistíme zda je nový nachystaný čip funkční.

3
 Pomocí aplikátoru s jehlou aplikujeme čip po kůži zvířete.

4
 Pro úplné plnění funkce čipu je nutné zaregistrovat označené zvíře do databáze. Toto by v případě schválení navrhované novely byla česká celonárodní databáze.

5
 Pokud někdy v budoucnu dojde ke ztrátě vašeho mazlíčka, útulky a záchytné stanice mají k dispozici čtečky čipů a díky informacím z čipu je velmi snadné zjistit, komu zvíře patří.

Registrace čipů

Aby mělo čipování smysl, je nutné čip a pejska po očipování zaregistrovat alespoň do jednoho z větších registrů, aby byl v případě ztráty dohledatelný. Jednotná centrální databáze zatím bohužel neexistuje, nicméně registrací alespoň v jednom z níže uvedených registrů si zajistíte dobrou šanci, že váš pejsek bude v případě nalezení správně identifikován. 

Registry zdarma:

Registry placené: