motak pochop

Tento chráněný dravec je bohužel častým pacientem záchranných stanic.