Tento exemplář byl v polovině nalezen u silnice. Zřejmě byl sražen autem. Jeho zranění však nebyla vážná nebo invalidizující. Po několika týdnech rekonvalescence v záchranné stanici v Pátku u Poděbrad a po označení kroužkem byl vypuštěn zpět do volné přírody.