Cysty na vaječníku byly pomalu větší, než samotné morče