Potkani jsou schopni naučit se řídit auta

Čeština