Možná to není příliš známo, ale Česká republika jako jeden ze čtyř posledních evropských států neuzákonila doposud povinné značení a zavedení centrální evidence zvířat. Naštěstí se snad blýská na lepší časy. Připravuje se novela zákona, jež by tuto povinnost měla zavést a tím i zamezit nebo alespoň výrazně omezit nelegální praktiky chovu a zacházení se zvířaty.

Prozatím jediným nejspolehlivějším způsobem označování živočichů je čipování. Jedná se o podkožní aplikaci skleněné kapsle o rozměrech zhruba 1 x 10 mm, v níž je dvanáctimístný číselný kód, jež se dá odečítat speciálními čtecími zařízeními. Výhody takovéhoto označení a evidence jsou zřejmé. V případě zatoulání zvířete je velmi jednoduché dohledat jeho majitele. Takovéto opatření bude sice majitele jednorázově něco málo stát (v řádu několika set korun), avšak věříme, že drtivá většina lidí toto opatření přijme s vědomím, že to dělají pro dobro mnoha dnes stále ještě trpících zvířat.

Jak čipování probíhá:

Celá procedura jak implantace čipu, tak čtení čipů je velmi jednoduchá.

1
Nejprve neočipovaného pejska zkontrolujeme čtečkou, zda v sobě náhodou již nějaký čip nemá.

2
 Čtečkou rovněž oskenujeme balení s aplikátorem čímž zjistíme zda je nový nachystaný čip funkční.

3
 Pomocí aplikátoru s jehlou aplikujeme čip po kůži zvířete.

4
 Pro úplné plnění funkce čipu je nutné zaregistrovat označené zvíře do databáze. Toto by v případě schválení navrhované novely byla česká celonárodní databáze.

5
 Pokud někdy v budoucnu dojde ke ztrátě vašeho mazlíčka, útulky a záchytné stanice mají k dispozici čtečky čipů a díky informacím z čipu je velmi snadné zjistit, komu zvíře patří.

Čeština