Kostní trus ve střevech

RTG snímek kostního trusu v sestupné části tlustého střeva.