Stomatologie – zubní výplně

Zubní kaz u psů

Na obrázku je patrná dutina po ošetření zubního kazu, která je připravena pro uzavření zubní výplní.

Zubní kaz u psů je chorobou tvrdých zubních tkání. Pro vznik zubního kazu jsou potřebné dva předpoklady. Vnitřní – podmiňující, ke které řadíme špatný vývoj zubu, nedostatečný vývoj skloviny, poruchy metabolismu, poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí a další onemocnění. Z vnějších – vybavujících předpokladů jsou to přítomnost mikroorganismů v dutině ústní, přítomnost zbytků krmiva, abrase (otěr) skloviny apod. Teorií o vzniku zubního kazu je několik. Příčin jeho vzniku je pravděpodobně více.

Nejčastější místa výskytu zubního kazu u psů podle našich zkušeností leží vprostřed třecí plochy premolárů a stoliček, kde dochází k hromadění zbytků potravy. Dalšími místy jsou okraje dásní a kořenové plochy pod dásní především při současném výskytu parodontózy.

Ošetření zubního kazu u psů

Po pečlivém vysušení je pomocí tzv. cpátka celá dutina ošetřeného zubu vyplněna plombou, v tomto případě amalgámem.

Pro vznik zubního kazu se jako vyvolávající impuls uvádí přítomnost zubního plaku – povlaku na povrchu zubu, který obsahuje bakterie, zbytky krmiva, mucin, epiteliální buňky z dutiny ústní atd. Organické kyseliny, jež vznikající v zde probíhajících rozkladných procesech v tomto místě, rozpouštějí a dekalcifikují spolu s enzymy sklovinu zubu.

Frekvence výskytu zubního kazu je uváděna dosti rozličně, od 2 (až 5%) do 20%. Naše zkušenosti potvrzují spíše spodní hranici tohoto intervalu.

Ošetření zubního kazu u psů

Ošetřený zub po uzavření dutiny s čerstvou amalgámovou plombou.