Ortopedie – DKK

Kloubní potíže u psů se týkají z velké části vrozených vad a růstových poruch u mladých jedinců. Jedná se především o dysplazie kyčelních a loketních kloubů, poruchy tzv. osifikace rostoucích kostí, luxace kolenní čéšky apod.. U dospělých jsou to pak nejčastěji artrotické změny kloubů nejrůznějšího původu a poúrazové poškození např. kolenních vazů či nitrokloubní zlomeniny. Některé kloubní potíže lze řešit medikamentózní léčbou, jiné trvalým znehybněním kloubu. Pokud je to jen trochu možné, snahou ortopeda by mělo vždy být obnovení funkčnosti poškozeného kloubu, ve druhém sledu pak odstranění bolesti a zlepšení kvality života pacienta.

Dysplazie kyčelního kloubu je velmi častou vrozenou vadou u velkých a středních plemen. U většiny z nich se provádí povinné RTG vyšetření před uvedením do chovu.

TTA metoda korekce ruptury křížových vazů u psů

Naše veterinární klinika se stala druhým pracovištěm v České republice, která provedla operaci kolenních vazů metodou TTA (Tibial tuberosity advancement). Jedná se o zcela nový přístup k řešení tohoto chirurgického problému. Princip této operace byl vyvinut biomechaniky ve Švýcarsku a ověřena na klinikách ve Spojených státech.

Nový přístup této metody spočívá v tom, že se nesnaží přetržený kolenní vaz přímo nahradit, ale pomocí nepříliš složitých titanových implantátů a instrumentária změnit biomechaniku celého kolenního kloubu, čímž se docílí jeho dokonalé stability. Toho je dosaženo oddělením hřebene kosti holenní, kde se upíná čéškový vaz, a jeho posunutím směrem dopředu. Tím dojde ke zpevnění kolenního kloubu, neboť se zvýší napětí čéškového vazu a ten přebírá funkci chybějícího zkříženého vazu.Výhod tohoto postupu je několik. Především implantát nezasahuje dovnitř kloubu, i když je samozřejmě nutné před umístěním implantátu provést revizi dutiny kolenního kloubu. Metoda má dle studií provedených ve Spojených státech vyšší úspěšnost, než doposud používané. Pacienti na tento zákrok reagují podstatně lépe než na dříve používané operační techniky. Zlepšení pohybu nastává obvykle již druhý den po operaci. I přes cenu používaných implantátů je celý zákrok finančně srovnatelný s doposud používanými metodami. Tato chirurgická metoda je dalším krokem naší veterinární kliniky ke zvýšení kvality poskytovaných služeb našim pacientům a jejich majitelům.

Fotogalerie z úspěšně provedené operace křížového vazu u psa Snoopyho:

Více je možno se o této metodě dozvědět na internetových stránkách www.alleghenyvet.com

Osteochondrodystrofie (OCD)

Toto onemocnění je způsobeno poruchou osifikace (kostnatění) chrupavky růstových zón rostoucích psů. Dochází pak k odloučení chrupavky od kostní tkáně. Faktory ovlivňující rozvoj OCD jsou rychlost růstu, dietní podmínky, hormonální poměry, traumata, genetická dispozice a morfologické poměry kloubu. Postiženy bývají nejčastěji klouby ramenní, loketní, kolenní a hlezenní. Postižena bývají téměř výhradně velká a obří plemena psů.

Onemocnění se nejčastěji projevuje ve věku 5 – 7 měsíců kulháním na jednu z končetin s otokem postiženého kloubu. Diagnóza se potvrzuje rtg vyšetřením obou kolen (příp. ramen apod.).

Léčba se odvíjí od stupně postižení daného kloubu. Při menším rozsahu lézí je možná konzervativní léčka za použití nesteroidních antiflogistik a eliminace zátěže. V případě selhání konzervativní léčby je možná chirurgická léčba, doporučovaná především u mladých zvířat. Avšak ani časný chirurgický zákrok nezastaví rozvoj následného degenerativního onemocnění kloubu. Občasné kulhání, hlavně po zátěži, bývá pozorováno i po chirurgickém ošetření kloubu. Prognóza je lepší v případě onemocnění kloubu ramenního.

Je třeba zmínit, že toto onemocnění může být vyvoláno v mnoha případech překrmováním energeticky bohatým krmivem bohatým na proteiny a nadměrným přísunem vápníku. Velmi důležitou součástí terapie, ale především prevence, je tedy i úprava diety zvlášť u rychle rostoucích psů.