Dermatologie

V současné době je veterinární dermatologie na velmi vysoké úrovni. Jsou popsána mnohá onemocnění, na jejichž léčbu nepostačí pouze nějaká “zázračná” mastička nebo roztok. Kůže je často pouhé zrcadlo těla a je nutné vyléčit celkové onemocnění, jež je kožními příznaky doprovázeno.

Cesta k diagnóze příčiny kožních potíží bývá často velmi zdlouhavá a vyžaduje od chovatele – majitele pacienta velkou trpělivost a také určité finanční výdaje. Je ovšem vždy na dohodě majitele a veterinárního lékaře, aby vynaložené prostředky byly využity účelně a co nejefektivněji.

Velmi důležitou součástí vyšetření dermatologického pacienta je tzv. anamnéza. Je to velmi podrobné a pečlivé vyzpovídání chovatele veterinárním lékařem. Mnoho pracovišť si na tento rozhovor svého klienta připraví předtištěným formulářem, což je dobré i z toho důvodu, že chovatel si na mnoho otázek odpovídá v klidu doma a ke svému veterináři jde na takový rozhovor připraven. Již z těchto otázek je možné usoudit na další postup.

Na pečlivě vyholenou kůži vyšetřovaného pacienta se označí body aplikace jednotlivých alergenů. Za 20 min. po aplikaci se odečítá výsledek tohoto vyšetření.

Na pečlivě vyholenou kůži vyšetřovaného pacienta se označí body aplikace jednotlivých alergenů. Za 20 min. po aplikaci se odečítá výsledek tohoto vyšetření.

V dermatologii je repertoár dalších vyšetření dosti široký:

  • klinické vyšetření
  • cytologické vyšetření
  • bakteriologické vyšetření
  • parazitologické vyšetření
  • mykologické vyšetření
  • histologické vyšetření
  • vyšetření krve (biochemické, hematologické, hladiny hormonů, apod.)
  • alergické testy
  • další dermatologická vyšetření

Pokud by se měly u jednoho pacienta provést všechna tato vyšetření, náklady by dosáhly několikatisícových hodnot. Na našem pracovišti se nám osvědčila u složitějších případů jako nejvíce benefiční kombinace dvou vyšetření – histologické vyšetření (tzv. kožní biopsie) a vyšetření krve (samozřejmě po anamnéze a pečlivém klinickém vyšetření). Teprve pokud nedostaneme z těchto výsledků jednoznačnou odpověď, přistupujeme k dalším.