Předoperační vyšetření – je nutné?

Předoperační vyšetření je nabízeno všem majitelům pacientů, kteří se mají podrobit z nejrůznějšího důvodu jakémukoli zákroku, jenž se neobejde bez narkózy. Předoperační vyšetření má minimalizovat riziko komplikací spojené s každou narkózou na minimum.

Sestává se z:

  • klinického vyšetření
  • odběru krve k biochemickému vyšetření
  • vyšetření na EKG přístroji

Tímto rychlým a jednoduchým způsobem si ošetřující lékař udělá přehled o fungování důležitých orgánů, především jater, ledvin, srdce a dalších. Podle výsledků předoperačního vyšetření se poté volí operační strategie, typ narkózy i samotného chirurgického výkonu s ohledem na jeho časovou a technickou náročnost. V některých případech vede i k odložení chirurgického zákroku, který je proveden až poté, co se odstraní problém zjištěný právě díky předoperačnímu vyšetření.

U pacientů s jakýmkoli zdravotním problémem v anamnéze nebo u geriatrických pacientů provádíme předoperační vyšetření automaticky. Jeho provedení ale doporučujeme a nabízíme vždy.