Úvěry pro zvířata

Není vůbec výjimečnou záležitostí, dokonce je to častým pravidlem, že při složitých, dlouhodobých a finančně náročných veterinárních zákrocích klient váhá, zda vůbec takové ošetření podstoupit.

A není v takových případech výjimkou, ba dokonce pravidlem, že veterinární pracoviště vyjde majiteli vstříc a umožní mu celkovou částku uhradit v několika dílčích splátkách, aniž by si připočítávalo nějaký úrok. Přebírá tak funkci finančního ústavu a je nucen nejen zatížit své pracoviště další administrativní zátěží, ale také přijmout rizika spojená s platební nekázní nebo neschopností zákazníka svůj finanční závazek plnit, k čemuž nezřídka skutečně dochází.

Je proto chvályhodné, že společnost ZDRAVIJEZIVOT.CZ  ve spolupráci s Komerční bankou nabízí majitelům zvířecích společníků v případech nelehkých životních situací východisko jak pro ně a jejich svěřence, tak pro veterinární pracoviště. Projekt funguje tak, že peníze za veterinární péči na žádost majitele zvířete obdrží přímo veterinární pracoviště. Navíc celou proceduru půjčky (žádost i smlouvu) lze vyřídit prostřednictvím on-line žádosti.

Doufejme, že tato služba bude podanou rukou pro ty zvířecí pacienty, jejichž majitele postaví nečekaná událost před jinak jen těžce řešitelnou situaci.

Více potřebných informací naleznete na www.uverprozvirata.cz.