Tady se něco platí?

Někomu to může přijít absurdní, ale je to tak. Na naší klinice se to doposud děje. Čas od času nás nějaký zákazník zaskočí bezelstnou otázkou: „Tady se něco platí?“ V lepším případě si klient povzdechne: „Teda máte to pěkně drahý!“

Pořízení živého tvora by mělo předcházet důkladné rozhodnutí budoucího majitele zvířete přijmout zodpovědnost právě za tohoto živého tvora. Včetně uvědomění si, že živý tvor zkrátka může občas být nemocný. Přestože v dnešní době existuje zdravotní pojištění i pro naše zvířecí miláčky, není bohužel zatím běžné tyto služby využívat. Navíc pojištění pro zvířata funguje poněkud jinak, než u lidí. Za všechny zákroky je nutné zaplatit předem, peníze od pojišťovny získává majitel až zpětně.

I v dnešní době stále většina veterinářů vnímá svoje povolání zároveň jako poslání. Je to ale zároveň profese, dokonce poměrně respektovaná a vážená, vzhledem ke své náročnosti. Jako každé náročné povolání, měla by být také podle toho finančně ohodnocena. I veterináři musí být zároveň z něčeho živi. Žijeme ve světě soukromého podnikání, a tak jako dnes již ve většině oborů je i mezi veterináři značná konkurence viagra en inde. Tím pádem je mylná jakákoli představa závratných marží, jež by si snad veterináři mohli za své zákroky účtovat. Ceny veterinárních úkonů, jako skoro všechno ostatní, jsou prostě podmíněny náklady.

Náklady na veterinární péči

Zkusme si tedy říct, jaká je realita. Především je třeba zdůraznit, že neexistuje žádná varianta léčby, která nic nestojí. Z celkové sumy, kterou při návštěvě veterináře klient zaplatí, jsou 75 – 85% náklady za léčiva, materiál a další náklady spojené s provozem ordinace. Pouze 15 – 25% je odměna veterinárního lékaře, ale pouze v případě, že pracuje sám na sebe. To ovšem neplatí, pokud zaměstnává další zaměstnance, které musí z něčeho zaplatit, uhradit za ně sociální a zdravotní poplatky. Poskytne-li vám tedy veterinář např. 10% slevu z celkové ceny za vaši návštěvu, odpouští vám více jak 50% ze svého výdělku.

Přijdou-li vám ceny u veterináře vysoké, zeptejte se sami sebe, jakého veterináře vlastně chcete navštěvovat. Na mnoha nákladech se samozřejmě dá ušetřit a celkovou cenu za zákrok tím tak lze snížit, ovšem všechno má i druhou stranu mince. Zkuste si seriózně zodpovědět otázku, kde by, podle vás, váš veterinář ještě mohl slevit. Mohl by např. zkrátit čas, který vám věnuje při vaší návštěvě ordinace a tím snížit celkovou cenu? Mohl by používat levnější a méně účinné léky, používat levnější nástroje a méně dokonalé vyšetřovací přístroje? Mohl by méně platit svým zaměstnancům a tím je méně motivovat ke kvalitnější péči o své klienty? Mohl by se přestěhovat do jiné destinace, kde jeho životní náklady budou nižší? Měl by na svém pracovišti méně často malovat a méně svoji ordinaci udržovat? Měl by se méně vzdělávat a omezit tím svoje odborné znalosti?

Na naší klinice opravdu bereme svoje zaměstnání nejen jako zdroj obživy, a proto považujeme za jedinou správnou cestu takovou, která našim pacientům a klientům přináší co nejkvalitnější a nejserióznější péči. To je důvod, proč na naší klinice disponujeme špičkovým diagnostickým i operativním vybavením. Dobré diagnostické i terapeutické vybavení je nezbytným předpokladem pro co nejkvalitnější péči.

Veterinární pracoviště pracují na otevřeném trhu. To umožňuje zákazníkům vybrat si veterináře podle svých možností a představ. Odpovězte si na výše položené otázky a pak se rozhodněte, kterého veterináře byste rádi navštěvovali.

Zdroj: Dr. Pete Wadderburn BMV&SCertVR MRCVS. Debunking myths about „rip off veterinary fees“, publikováno 26.8.2014 na wwww.vethelpdirect.com

Na naší Jičínské klinice lze platit platebními kartami

Kontakty

Klinika Jičín

Barákova 584, Jičín 506 01
Po-Pá: 8:00 - 20:00
So-Ne: 9:00 - 13:00
+420 493 534 259
+420 602 466 536
  klinika@jicinvet.cz

Klinika Nová Paka

Dukelské nám. 35, Nová Paka 509 01
Po-Pá: 8:00 - 18:00
+420 725 946 511
  klinika@jicinvet.cz