Zlomeniny nejsou legrace

Whippet Hunter, 3 roky. Tarsální kloub je laikovi znám spíše pod názvem “kotník”. Je to kloub velice složitý, poskládaný z mnoha drobných kůstek navzájem dosti složitě pospojovaných drobnými kloubními plochami, vazy a šlachami. Při traumatu tohoto složitého kloubu nebývá chirurgické ošetření pro jeho anatomickou složitost jednoduché.

Pes Hunter byl se svým majitelem na pravidelné procházce. Zmizel majiteli z dohledu a vrátil se po několika minutách kulhající na pravou pánevní končetinu. Při návštěvě ordinace byla končetina pod patou silně nateklá, bolestivá a zřetelně vyosená. Po medikamentózním zklidnění pacienta bylo provedeno RTG vyšetření a zjištěno silné trauma ve zmíněné krajině. Byla diagnostikována fraktura 2. a 3. metatarzální kosti, fraktura centrální a 1. tarzální kosti a luxace calcaneu a 4. tarzální kosti.

Na levém RTG snímku je silně traumatizovaná pánevní končetina před operací, na pravém snímku po osteosyntéze pomocí destičky, šroubů a drátu

Na levém RTG snímku je silně traumatizovaná pánevní končetina před operací, na pravém snímku po osteosyntéze pomocí destičky, šroubů a drátu

Vzhledem k tak rozsáhlému zranění byla jako možná terapeutická chirurgická metoda zvažována i tzv. artrodéze, což je znehybnění kloubu a jeho trvalé vyřazení z činnosti. Znamenalo by to doživotní invalidizaci pacienta, zabránilo by se ale bolestivosti a případným komplikacím po jiné neúspěšné chirurgické metodě. Nakonec bylo ale rozhodnuto o podstoupení jistého rizika a zvolena dosti složitá osteosyntéza poškozených kostí. Pomocí ploché destičky, pěti kortikálních šroubů a jednoho Kirschnerova drátu byla zajištěna dostatečná stabilizace poškozené oblasti a je velká naděje, že po dvou měsících Hunter bude moci svoji packu zase používat, jako dřív.